top
back |
Vaši putopisi

Sigurni smo da mnogi od vas imaju divnih iskustava i putovali su po krajevima Skandinavije gdje klasična tura turističkih agencija ne ide. Pošaljite nam svoje materijale u digitalnom obliku i mi ćemo se pobrinuti ne samo da ne padnu u zaborav, već da dođu do čim većeg broja zainteresiranih!

Više...
bottom
Jezici

Vernerov zakon

Vernerov zakon je fonetsko pravilo koje je formulisao danski filolog Karl Adolf Verner, 1875. godine. Ovo pravilo predstavlja modifikaciju ranijeg Grimmovog rada. Vernerov zakon opisuje redovnu glasovnu promjenu u germanskim riječima. Ova glasovna promjena nastaje, po Verneru, nakon promjene konsonanata koju opisuje Grimm. Po Grimmu su, dakle, nastale sljedeće promjene:

  • indoevropski: p, t, kb, d, g
  • germanski: f, th, h p, t, k

Verner je zapazio da su svi Grimmovi zaključci točni samo kada akcenat pada na korijenski slog riječi, ali kada akcenat pada na drugi slog staroindoevropski konsonanti p, t i k postaju germanski b, d i g. Također je ukazao i na mogućnost korištenja ovih pravila na konsonante s i r. Vernerov zakon, s obzirom na prirodu germanskih jezika, opisuje i promjenu frikativa ukoliko se nađu ispred neakcentiranog sloga u indoevropskom jeziku.

Vernerov rad je važan za proučavanje lingvistike jer dokazuje da su jezičke promjene evolucionarne i da ne postoje neobjašnjive promjene, kao ni "pukotine" kada su fonetska pravila u pitanju.top
_


divider
bottom
top
_

bottom