Špilje Islanda

Island je prepun špilja svih veličina i oblika. Špilje su vrlo važne u islandskoj povijesti, jer su mnoge od njih služile kao sklonište za ljude ili životinje u teškim zimama. Neke špilje na Islandu i dalje se koriste kao spremišta ili staje za ovce.

Postoje tri vrste špilja na Islandu: špilje od lave, ledenjačke špilje i umjetne špilje.