Vremenski uvjeti u Skandinaviji

Klima u Skandinaviji je u većini dijelova općenito blaga i ugodna. Skandinavija klima varira od sjevera prema jugu i od zapada do istoka. Ovisno o vašoj destinaciji, vrijeme na vašem putovanju može varirati od jednog skandinavskog glavnog grada do sljedećeg. Vrlo je korisno pogledati specifičnu vremensku prognozu za sve skandinavske zemlje ovdje: NORDIC WEATHER

Skandinavske regije imaju različite klime i temperature uvelike variraju među regijama. Na primjer, vrijeme u Danskoj prati morska klima zapadne obale što je karakteristično za njenu lokaciju u Europi. Isto važi i za najjužniji dio Švedske, a blaža primorska klima dotiče i zapadnu obalu Norveške, te uvelike utječe na vremenske prilike u Norveškoj.

Središnji dio Skandinavije od Osla do Stockholma ima više vlažnu kontinentalnu klimu, koja postupno prelazi u subarktičku klimu na sjeveru, baš kao što je klima u Finskoj.

Neki dijelovi skandinavskih planina u Norveškoj i Švedskoj imaju alpsku tundra klimu s jako niskim temperaturama, pogotovo zimi. Više sjevernije, u regijama Grenlanda i Islanda, imate polarnu klimu s hladnim zimama.

ŠVEDSKA

U južnim dijelovima države, otvorenijim maritimnim zračnim masama s Atlantskog oceana prevladava maritimni oblik umjereno tople klime s relativno blagim zimama i relativno toplim ljetima (srednja mjesečna temperatura siječnja oko -1°C; srpnja oko 17°C). U središnjim dijelovima Švedske, istočno od Skandinavskoga gorja, prevladava umjereno kontinentalna hladna klima s hladnim zimama i razmjerno toplim ljetima koja prema sjeveru postaju sve svježija (srednja mjesečna temperatura siječnja od -8°C do -2°C; srpnja 15 – 17°C). U sjevernim dijelovima države prevladava subpolarna klima s vrlo hladnim zimama i kratkim i svježim ljetima (srednja mjesečna temperatura siječnja od -15 do -9°C; srpnja 12 – 15°C).

DANSKA

Prevladava maritimni oblik umjereno tople klime s relativno blagim zimama i relativno toplim ljetima (srednja mjesečna temperatura siječnja oko 1°C; srpnja oko 17°C). Na zapadnoj obali Danske izraženija su maritimna obilježja: veća godišnja količina oborina (oko 800 mm), jači i učestaliji zapadni vjetrovi sa Sjevernoga mora nego na poluotočnom i otočnom prostoru istočnog dijela države (godišnja količina oborina do 600 mm).

NORVEŠKA

Zbog utjecaja tople Golfske morske struje (more se uz obalu nikada ne smrzava), obalni dijelovi Norveške imaju znatno blažu klimu od ostalih dijelova svijeta u visokim geografskim širinama. Stoga u većem dijelu priobalnoga prostora Norveške prevladava razmjerno blaga klima maritimnih karakteristika s relativno blagim zimama i kratkim i svježim ljetima (srednja mjesečna temperatura siječnja od (-4 do -2°C; srpnja 10-17°C). Samo su krajnji sjeverni dijelovi države izloženiji polarnim, arktičkim zračnim masama.
U unutrašnjosti države prevladava znatno kontinentalnija klima što se pogotovo očituje u nižim zimskim temperaturama (srednja mjesečna temperatura siječnja od -15 do -11°C). Zbog izloženosti maritimnim utjecajima sa sjevernog Atlantika najveća godišnja količina oborina karakteristična je za južne dijelove primorskih padina Skandinavskog gorja (do 3000 mm), njegovi sjeverni dijelovi godišnje primaju oko 1000 mm, a unutrašnjost države 500 do 700 mm oborima. Snježni se pokrivač dugo zadržava.

FINSKA

U središnjim i južnim dijelovima Finske prevladava umjereno kontinentalna hladna klima s hladnim zimama i razmjerno toplim ljetima koja prema sjeveru postaju sve svježija (srednja mjesečna temperatura siječnja od -8 do -6°C; srpnja 15 – 17°C). Od obale (oko 700 mm) prema unutrašnjosti (oko 500 mm) te od juga prema sjeveru smanjuje se godišnja količina oborina. U sjevernim dijelovima Finske prevladava subpolarna klima s vrlo hladnim zimama i kratkim i svježim ljetima (srednja mjesečna temperatura siječnja od -15 do -11°C; srpnja 12 – 14°C) te relativno malom godišnjom količinom oborina (350 – 500 mm); snijeg se zadržava do 8 mjeseci godišnje, a u glavnini Botničkoga zaljeva do 6 mjeseci godišnje.

ISLAND

Unatoč smještaju u visokim geografskim širinama (gotovo na sjevernoj polarnici), zbog toplinskog utjecaja Golfske struje na Islandu prevladava maritimni oblik umjereno tople vlažne klime koji karakteriziraju relativno blage zime i svježa ljeta (srednja mjesečna temperatura siječnja od -2 do 0°C; srpnja 10 do 12°C).
Iako nevjerojatno promjenjiva i nepredvidiva izvjesna je zapanjujuće brza promjena vremena. Otud ona poznata poslovica koju islanđanin upućuje putniku koji se zabrinuo zbog kišnog i tmurnog vremena: “Ako vam se vrijeme ne sviđa, sačekajte samo nekoliko minuta.”