(JUŽNA NORVEŠKA, JUŽNA ŠVEDSKA, DANSKA)

Skandinavsko gospodarstvo i populacijsko težište nalazi se u pitomijem i pristupačnijem južnom području. Mnogi od velikih gradova toga područja nalaze se na južnoj obali, uključujući Oslo i Stockholm, glavne gradove Norveške i Švedske. U Danskoj se većina stanovništva i glavni grad nalazi na njezinim brojnim otocima. Kulturno jedinstvo povezuje te tri skandinavske zemlje. Njihovi glavni jezici, danski, švedski i norveški, međusobno su razumljivi, i svi su zadržali svoje monarhije, premda parlamenti imaju legislativni nadzor.

Obilježja krajolika

Južna Skandinavija, s izuzetkom Norveške, ima ravniji teren od ostatka sjeverne Europe. Danska i južna Švedska nastavci su Sjevernoeuropske ravnice. U ovom su dijelu, više zbog ledenjačkih nanosa nego zbog erozije, tla dublja i plodnija.

Jezera

Jezera južne Švedske ostaci su iz razdoblja u kojem je zemlja bila potpuno poplavljena. Kako se led koji je pokrivao područje topio, zemlja se izdigla, zadržavajući jezera u plitkim, ledom zarobljenim udubinama. Švedska ima više od 90 000 jezera.