Posvuda po Grenlandu pronaći ćete prekrasne ledenjake koji sijeku sante leda u fjordove i otvoreno more.

Grenlandski ledeni pokrivač iznimno je težak, što stvara veliki pritisak na fleksibilni led koji se nalazi u njemu. Oko obale Grenlanda pronaći ćete veliki broj ledenjaka gdje se led potiskuje u more. Na taj način poznate i impresivne ledene sante nastaju kada se odlome od ledene ploče.
Ledenjaci leže na vanjskom rubu grenlandske ledene ploče. Led na glečeru nastaje smrzavanjem vode ili kada se snijeg stisne na ledenu kapu s kopna. Tamne pruge koje vidite na nekim santama leda nastaju dok led struže po tlu na putu od kopna do mora. Mnoge sante leda također su ispresijecane tirkiznim, zelenim ili plavim trakama čistog leda. Ove trake leda nastaju u ledenjaku kada se led otopi ljeti, a zatim se ponovno smrzne u jesen kao otopljena voda bez mjehurića.

Ledenjačke brazde i morene

Možete vidjeti je li kopneno područje bilo prekriveno ledom ako pronađete ledenjačke pruge na brdima. To su vidljive “pruge” na obroncima brda, a nastale su glacijalnim pokretima. Na Grenlandu se vrlo jasno može vidjeti je li se ledenjak povukao jer brda oko ledenjaka izgledaju sasvim drugačije.

Na rubovima ledenjaka pojavljuju se takozvane morene. Sastoje se od hrpa, npr. gline, pijeska, morene i mulja. Pomicanjem leda istisnuti su do rubova ledenjaka ili isprani dolje na rubovima ledenjaka.