Danska je vjerojatno najbolje odredište za obilazak biciklom. S više od 12.000 km obilježenih biciklističkih staza, nježnog terena, inspirativne prirode i kratkih udaljenost između sadržaja, Danska je napravljena za bicikliste i biciklističke izlete. Sigurno je, lako i zabavno! Ako volite aktivan odmor, planirajte biciklističku turneju po Danskoj.

Najudaljenije što možete biti od mora je oko 50km, tako da obalne avanture nikad nisu daleko. Gradovi imaju sigurne biciklističke staze i lako se pridružiti lokalnom stanovništvu u bicikliranju između trgovina, kafića i noćnog života. A ako vam noge trebaju kratku stanku, možete povesti bicikl sa sobom na vlak u cijeloj zemlji.

Danci vole biciklirati i većina posjeduje bicikl. Zapravo, trećina ljudi koji rade u Kopenhagenu putuje biciklom. Bilo da planirate biciklistički odmor u Kopenhagenu ili u ostatku zemlje, otkrit ćete da je  bicikl jedan od najboljih načina da iskusite krajolik, kulturu i Dance.