Dva milijuna stanovnika Švedske je mlađe od 18 godina. Većina njih uzima zdravo za gotovo besplatno školovanje, aktivan društveni život, neograničen pristup prirodi i internetu.

Švedski zakon omogućuje da su djeca dobro zaštićena i brani njihova prava, a razne organizacije posvećene su njihovoj dobrobiti. Godine 1979. Švedska je postala prva zemlja koja je zabranila bilo kakvo fizičko kažnjavanje djece.

U prosjeku, 72 posto djece mlađe od 18 godina žive sa oba svoja roditelja dok 27 posto imaju očuha ili maćehu. Jedno od četiri djece u Švedskoj ima korijene u nekoj drugoj zemlji. Među djecom koja su rođena u inozemstvu, ili čiji su roditelji rođeni u inozemstvu, mnogi su povezani s Irakom i državama bivše Jugoslavije. Oko 16.000 djece koji sada žive u Švedskoj, posvojeni su iz neke druge zemlje. U Švedskoj, roditelji dobivaju novac od države kako bi mogli provesti više vremena kod kuće sa svojom djecom. Svi roditelji dobiju 480 dana plaćenog dopusta po djetetu iskoristivih do djetetove osme godine. Najveći dio roditeljskih dopusta iskorišten je od strane majki, no sve više očeva provodi vrijeme kod kuće sa svojom djecom. Oni sada čine oko 20 posto svih roditeljskih dopusta.

Obavezno školovanje traje u Švedskoj devet godina. Nema školarina. Djeca kreću u školu u dobi od sedam i završavaju u dobi od 15 godina. Tada mogu birati da li će ostati i pohađati višu srednju školu. Školska godina podijeljena je u dva polugodišta. Djeca se ocjenjuju na 8. i 9. godini, ali to bi se u budućnosti moglo početi primijennjivati i kod mlađe djece. Djeci u dobi između 6 i 12 godina ponuđen je dnevni boravak prije i poslije škole. Djeca provode dio svakog školskog dana na otvorenom, bez obzira na vrijeme. Svježi zrak smatra se jednako važnim kao i učenje o zaštiti i brizi za prirodu. Mnogi klubovi i udruge organiziraju aktivnosti na otvorenom, na primjer Skogsmulle (tip prirode škole) i izviđači. Djecu se ohrabruje da se bave sportom pa je 68 posto mladih između 13 i 15 godina učlanjeno u neki sportski klub. Nogomet je najpopularniji sport među djevojčicama i dječacima.