Švedska Crkva najveća je kršćanska Crkva u Švedskoj. Propovijeda luteransku vjeru, a sa skoro 7 milijuna vjernika, najveća je Luteranska Crkva u svijetu. Utemeljio ju je 1526. godine kralj Gustav I. Vasa za vrijeme svoje vladavine te se tim aktom Švedska Crkva odvojila od Rimokatoličke Crkve i njezinih kanonskih zakona.

Švedska Crkva imala je status državne crkve, te je stoljećima imala potporu države u održavanju kulturne hegemonije. Tek 2000. godine država i crkva rastale su se prijateljski i Crkvi je pružena veća autonomija.

Poglavar Švedske Crkve je nadbiskup iz Uppsale. Taj grad sjedište je Švedske Crkve još od 1164. godine i ima najveću katedralu u Skandinaviji. Švedska Crkva organizirana je kao demokratska vjerska organizacija. Vjernici biraju članove Vrhovnog Sinoda koji odlučuje o pitanjima doktrine, kao i o administrativnim pitanjima. Sustav glasovanja jednak je kao i onaj na parlamentarnim izborima. Za glasanje na crkvenim izborima, osoba mora imati minimalno navršenih 16 godina, mora biti član Švedske Crkve i registrirana da živi u Švedskoj.

Članovi Švedske Crkve često za sebe govore da su ‘kršćani, ali na svoj način’ i ne zanimaju ih dogme. Luteranski ideali u kombinaciji s renesansnim humanizmom izgradili su zahtjevnu razinu društvenog morala otvorenu prema modernim znanostima. Razmetanje vjerom smatra se izrazito neukusnim. Posjećenost crkvenim obredima je mala, osim za blagdane – manje od 5 posto vjernika redovito odlazi na nedjeljne mise. Obredi za blagdane daleko su popularniji. No pastori među stanovništvom uživaju ulogu društvenih vođa, a crkveni zaposlenici često kombiniraju pastoralne obaveze sa civilnim angažmanom, posebno u potpori izbjeglicama te na svim razinama međunarodne humanitarne pomoći.

Žene čine 30 posto svećenstva, a broj im je stalno u porastu.
2009. godine Švedska je Crkva dopustila istospolnim parovima da se vjenčaju u rodno neutralnom crkvenom obredu.