Umeå je najveći grad Norrlanda i dvanaesti najveći grad Švedske, sa 79 594 stanovnika u 2010. Kada je 1965. osnovano sveučilište rast se ubrzao, a broj stanovnika udvostručen je u posljednjih 30 godina.

Grad je smješten na ulazu u zaljev Bothnia na ušću rijeke Ume, na jugu Västerbottena. Umeå se nalazi oko 600 km sjeverno od Stockholma i oko 400 km južno od Arktičkog kruga.

Umeå je centar obrazovanja, tehničkih i medicinskih istraživanje u Švedskoj, s dva sveučilišta i više od 30.000 studenata. Grad je izabran da bude Europski grad kulture 2014. godine.

Opeera Norrland smještena je u ovom gradu, a Umeå Jazz Festival jedan je od većih skandinavskih festivala modernog jazza.