Uvod

Teritorij Švedske je tradiocionalno podijeljen na tri dijela, od kojih je svaki skup pokrajina (komuna).

Ovi dijelovi zemlje nemaju administrativnu funkciju, i ne postoji službeni naziv za ovu podjelu. Najčešće se može čuti naziv “landsdelar”, što upravo znači “dijelovi zemlje”.

GÖTALAND je južni, najgušće naseljen dio, koji se sastoji od deset regija.

SVEALAND je središnji dio, nazvan po povijesnom švedskom teritoriju i on je najmanji sa šest regija.

NORRLAND je sjeverni dio, najveći od tri dijela, pokriva 60 posto od ukupnog švedskog teritorija s devet regija.

Ova se podjela koristi u vremenskim izvješćima, pa se time i njihove granice mogu vidjeti na televiziji i na vremenskim kartama u tisku. Ali oni nemaju administrativnu funkciju i vlastita obilježja.