Kultura i običaji

Kultura i običaji u Švedskoj

Kažu da je najteža stvar kada se preselite ili putujete u novu zemlju naučiti nepisana pravila. Takvih svaka zemlja i svaka kultura imaju pregršt.
Ovo je pokušaj da vam približimo i analiziramo neka od tih nepisanih pravila o životu u Švedskoj, te kulturu i običaje koji ju oblikuju i udišu joj život.

Švedska kultura kakvu poznajemo, vuče korijene još iz vikinškog doba, a ona je itekako živa i danas. Koncept ‘lagom na primjer, čini šveđane skromnima i umjerenima, Jante zakon (Jantelagen) potiče ih na kolektivizam i timski rad, Allemansrätten (Pravo svakog čovjeka) daje im pravo na slobodu kretanja u prirodi…