Fika koncept

Fika je u Švedskoj svojevrsna društvena institucija. Pojednostavljeno, fika označava pauzu za kavu sa kolegama, prijateljima ili obitelji. Riječ fika služi i kao imenica i kao glagol, a originalno je izvedena iz slenga riječi ‘kaffi’, što znači kava.

Šveđani su među prvima u svijetu po količini ispijene kave, a vrlo im je bitna kvaliteta – u Švedsku se uvoze neke od najboljih vrsta kave na svijetu. Šveđani obično piju kavu uz doručak, poslije ručka ili prilikom vrlo cijenjenih pauza za kavu.

Ali fika je puno više od šalice kave. To je spoj šalice kave (uopće se ne mora raditi o kavi, u pitanju može biti bilo koje drugo piće), peciva, kolača ili sendviča uz nezaobilazno dobro društvo. Šveđani sate provode na fiki u gradskim kafićima, ali fika se može odvijati i kod kuće, na otvorenom ili na poslu. Na nekim je radnim mjestima ‘fikapaus’ (pauza za fiku) prije i poslije ručka vremenski određena te je prešla u neku vrstu tradicije. U Švedskoj su uobičajene i specijalne zabave za kavu (kafferep). Ukoliko ste pozvani na neku od njih, možete očekivati najmanje sedam vrsta domaćih peciva i kolača, što je minimalna količina prema standardima švedskih domaćica.

Tradicija fike njeguje se kao važan dio švedske kulture, pa je ona tako dobila središnje mjesto u društvenom životu Šveđana. Riječ fika teško se prevodi i nema je u rječnicima – ona se mora doživjeti!